Velkommen til HAAHRS SKOLE

- en skole der hylder værdierne engagement, trivsel og faglighed.

På Haahrs Skole gør vi os hver dag umage for at levere en varieret og spændende undervisning, der udfordrer og engagerer eleverne.
Her møder du fagligt dygtige og velforberedte medarbejdere, der har ambitioner og forventninger til eleverne og til hinanden.
Vi tilbyder et trygt og inspirerende læringsmiljø med fokus på faglig fordybelse, refleksion og dannelse.

Vi forventer, at alle anstrenger sig og gør deres bedste – til hver en tid.
Vi forventer en venlig og høflig omgangstone i alle forhold, og at elever, medarbejdere og forældre involverer sig i skolens mange arrangementer og fællesskaber.

Vi er en privatskole med 500 dejlige elever. Vi holder til i centrum af Svendborg og er til daglig fordelt i 8 forskellige bygninger med hver deres charme. Vi tilbyder undervisning fra 0. – 10. klasse og har to spor på hver årgang. Skolefritidsordningen er en integreret del af skolen med tilbud til samtlige elever fra 0. – 5. årgang.

 

Orienteringsmøde 10. klasse 2018/2019

Vi afholder orienteringsmøde for kommende 10. klasse den 9. oktober 2017 kl. 19.00 - ca. 20.30.
Elever der er interesserede i at vide mere om den kommende 10. klasse, samt deres forældre, er meget velkomne.

Læs her

Indskrivning 0. årgang 2018 og 2019

Vi har netop nu indskrivning til 0. årgang 2018 og 2019. Sidste frist for aflevering af indskrivningsblanket er mandag den 9. oktober.

Indskrivningsblanket findes under fanebladet indmeldelse.

Kontakt evt. skolens kontor på 62 21 03 84 eller Louise Skøtt på 25 69 76 20 for nærmere information.

Haahrs Skole

Haahrs Skoles kontor
Tlf. 62 21 03 84
haahrs@haahrs.dk

Haahrs Skoles SFO
Lille Bjørn - Tlf. 62 17 28 70
Store Bjørn - Tlf. 62 17 28 79 

Skriv til os