INFORMATIONSMØDE vedr. 10. klasse 2021/2022 på Haahrs Skole

Mandag den 16. november 2020 kl. 17:00–18:30 og 19:15-20:45

Hvorfor vælge 10. klasse på Haahrs Skole? Hvad kan I forvente, og hvilke krav stilles der i 10. klasse på Haahrs Skole? Disse og mange andre spørgsmål vil blive besvaret på orienteringsmødet, hvor elever, der er interesserede i at vide mere om den kommende 10. klasse, samt deres forældre, er meget velkomne.

Arrangementet afholdes i 10. årgangs nye lokaler i hallen (bygning H).

Hvis I ikke har mulighed for at deltage i arrangementet denne mandag, og har brug for mere information om 10. klasse på Haahrs Skole efter sommerferien, er I velkomne til at kontakte os.

I skal anvende en indskrivningsblanket til 10. klasse på Haahrs Skole 2021/2022. Indskrivningsblanketten fås på skolens kontor eller ved arrangementet. Blanketten bedes afleveret eller mailet til skolens kontor senest torsdag den 20. november 2020, hvis I vil være sikre på at komme i betragtning til en plads på årgangen.

Snarest muligt efter fristen vil I modtage et svar på, om jeres barn er optaget på Haahrs Skole. Elever der, i forvejen går på/har søskende på skolen, har fortrinsret.

Herefter optages eleverne i rækkefølge efter opskrivningslisten. De elever, der ikke får plads i første omgang, vil komme på venteliste.

Tilmelding
Vi har ændret i dato i forhold til første udmelding og samtidigt tvinger coronasituationen os til at indføre tilmelding. Sidste frist for tilmelding er mandag d. 9. november. Tilmelding til arrangement sker via dette link: https://forms.gle/6XZ3DmZBXVzyMgh59

NB! Der er stor interesse for vores arrangement og derfor er vi tvunget til at lave to runder d. 16. november, med to forskellige tidspunkter. Det ene vil være 17:00-18:30 og det andet vil være 19:15-20:45. Alle der har tilmeldt sig får direkte besked. De seneste tilmeldte vil blive inviteret til kl. 17.

Opdateret 18/9-2020 kl. 14:50

Læs mere om os under ’10. klasse’ i menuen