Haahrs Skoles SFO tilbyder fritidsordning for eleverne fra 0. til og med 5. klassetrin.

Vi vægter engagement, trivsel og faglighed særdeles højt på Haahrs Skole – såvel i skoledelen som i SFO:

  • I SFO møder børnene engagerede voksne, som sørger for at skabe trygge rammer for den frie tid i skolen. Rammer som giver plads og tid til at børnene kan lege, knytte kontakter og skabe relationer på tværs af klasser og årgange
  • Vi skaber plads til fordybelse og eksperimenter samt giver mulighed for udfoldelse – såvel inde som ude
  • Vi udbyder varierede aktiviteter, som tager afsæt i børnenes alsidige udvikling. Aktiviteter som børnene kan vælge at deltage i
  • Vi møder børnene med naturlig anerkendelse og nærvær
  • På Haahrs Skole vægter vi samarbejde på tværs af skolen højt. De voksne i SFO er således bla. med i overgangen fra skole til SFO