Når skoledagen slutter, går børnene selv i Store Bjørn, hvor de bliver budt velkommen af de voksne. Børnene krydser sig ind i SFO og får givet eventuelle aftaler for dagen videre til personalet.

Af faste aktiviteter i Store Bjørn kan nævnes:

  • Sløjdværksted
  • Løbeklub
  • Aktiviteter i gymnastiksalen
  • Aktiviteter i hallen
  • Aktiviteter på boldbanen
  • Rollespil
  • Mulighed for lektiehjælp


Ud over de faste aktiviteter har vi et varieret udbud af aktiviteter.

Som oftest – og når vejret indbyder til det – ønsker mange børn at være udendørs, hvor der er god plads til leg, opfindsomhed, større udfoldelser og aktiviteter.

De voksne i Store Bjørn guider børnene i de sociale samspil. Børnene hjælpes med at skabe legerelationer og lave legeaftaler.

Hver dag serveres eftermiddagsmad klokken ca. 15.15. Eftermiddagsmaden består af rugbrød med pålæg samt frugt/grønt.


Der er ofte te på kanden og mulighed for en snak med en voksen i Store Bjørn. Her kan man spille spil/kort, tegne, læse, lave lektier eller hygge.

Store Bjørn er fri for mobiltelefoner og I-pads. Vi prioriterer nærværet og den direkte kontakt med hinanden.