På 5. – 9. årgang, som udgør Haahrs Skoles b-afdeling, organiseres undervisningen fortrinsvis fagorienteret.

Der arbejder vi bevidst på at gøre eleverne i stand til at arbejde selvstændigt og målrettet, at tænke kritisk samt at give dem mulighed for fordybelse i faglige og tværfaglige områder. 

For at videreudvikle samarbejdet, som finder sted i a-afdelingen, er der på 5. – 9. klassetrin samarbejde mellem årgangens klasser i følgende sammenhænge:

  • Dramaundervisning på 5. årgang
  • Tematimer
  • Idrætsundervisning
  • Lejrskole/studietur
  • Fagdage
  • Projektopgaveuger
  • Brobygning til de videregående uddannelser