B-afdelingen

På 5. – 9. årgang, som udgør Haahrs Skoles B-afdeling, organiseres undervisningen fortrinsvis fagorienteret. Antallet af elever i klasserne fra 4. til og med 9. klasse er som udgangspunkt 24 elever.

I B-afdelingen arbejder vi bevidst på at gøre eleverne i stand til at arbejde selvstændigt og målrettet, at lære at tænke kritisk samt at give dem mulighed for fordybelse i faglige og tværfaglige områder.

På 5. til og med 9. klassetrin samarbejde mellem årgangens klasser i følgende sammenhænge:

  • Dramaundervisning på 5. årgang
  • Tematimer
  • Idrætsundervisning
  • Lejrskole/studietur
  • Skemafri uger
  • Fagdage
  • Projektopgaveuger
  • Brobygning til de videregående uddannelser