Vi arbejder med trivsel som en essentiel del af hverdagen på Haahrs Skole og på samtlige årgange har vi fokus på kommunikation, konfliktløsning, respekt og relationer

0. – 2. årgang i skole og SFO

Lære skolens kultur og normer/værdier at kende. Opbygge klassekultur og fællesskaber. Mærke og lære egne og andres grænser. Mødet med forventninger og krav og respekt af disse. Sprogbrug.

3. – 4. årgang i skole og SFO

Bygge videre på arbejdet fra tidligere årgange.
Digital dannelse. At turde være sig selv. Kropssprog. Konflikttrappen. Drenge- og pigesnakke. Den enkeltes bidrag/ansvar for fællesskabet i klassen og på skolen.

5. årgang i skole og SFO

Overgang til B-afdelingen. Fokus på nye elever og klassekultur. Digital dannelse. Præpubertet.

6. årgang

Digital dannelse. Klassekultur. Fagligt ansvar. Præpubertet. 

7. årgang

Digital dannelse. Sociale medier og pres. Pubertet. Kropsideal. Indføring af karakterer for faglighed og indsats – hvad betyder det? Forskellighed og plads til at være sig selv.

8. årgang

Digital dannelse. Præstationspres. Drenge- og pigesnakke. Alkohol, fritid og fester.

9. årgang

Digital dannelse. Præstationspres. Eksamensangst. Alkohol, fritid og fester.

10. årgang

Hvad kan jeg give til fællesskabet? Hvad kan fællesskabet give mig?
Angst. Usikkerhed. Ensomhed.