Der er ingen formelle optagelseskrav til 10. klasse på Haahrs Skole. Vi forventer dog, at alle der bliver optaget ønsker at gøre sig umage.

Hvad tænker forældre og tidligere elever om det at gå i 10. på Haahrs Skole?

For at komme i betragtning til en plads i 10. klasse, skal I udfylde en indmeldelsesblanket. Denne fås ved henvendelse til skolen.

VIGTIGT:
Selv hvis jeres barn har gået på Haahrs Skole i de mindre klasser, skal barnet stadig indskrives særskilt i 10. klasse.
Hvis jeres barn står på vores venteliste er det stadig nødvendigt at udfylde indmeldelsesblanketten.


Vi inviterer alle interesserede til informationsmøde i begyndelsen af november. Her vil vi fortælle om skolen og vise rundt. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og få en snak med lærere og ledelse. Umiddelbart herefter er der indskrivning, og inden udgangen af november optages de nye elever, så man er sikret en plads til skolestart til august.

I løbet af foråret holder vi individuelle samtaler med de nye elever. Her afstemmer vi forventninger til 10. klasse og sætter mål for året sammen med lærerne i 10. klasse. Vi finder også ud af, hvor jeres barn har sine stærke og svage sider, så vi kan gøre vores til, at jeres barn får mest ud af det kommende skoleår.