Informationsmøde for forældre og elever på opskrivningslisten til 10. klasse 2020/2021 er mandag d. 11. november 2019 – brev med invitation sendes i september.

Der er ingen formelle optagelseskrav til 10. klasse på Haahrs Skole. Vi forventer dog, at alle der bliver optaget ønsker at gøre sig umage.

For at komme i betragtning til en plads i 10. klasse, skal I udfylde en blanket.

HUSK: Selv hvis jeres barn har gået på Haahrs Skole i de mindre klasser, skal barnet stadig indskrives særskilt i 10. klasse.

10. klasse på Haahrs Skole

Nuværende elever på Haahrs Skole har selvfølgelig fortrinsret til at komme i 10. klasse. I har også fortrinsret, hvis I i forvejen har andre børn på skolen. Herefter går pladserne til dem, der først er skrevet op. Dog tager vi hensyn til en ligelig fordeling af piger og drenge.

Når jeres barn er optaget, betaler I 1200 kroner i indmeldelsesgebyr.


I løbet af foråret holder vi individuelle samtaler med de nye elever. Her afstemmer vi forventninger til 10. klasse og sætter mål for året sammen med lærerne i 10. klasse. Vi finder også ud af, hvor jeres barn har sine stærke og svage sider, så vi kan gøre vores til, at jeres barn får mest ud af det kommende skoleår.

Ved opskrivning er I ikke garanteret en plads, da muligheden for optagelse afhænger af flere faktorer – søskendebørn på venteliste, kønsfordeling, antal børn på venteliste mv.

Vi inviterer alle interesserede til informationsmøde i begyndelsen af oktober. Her vil vi fortælle om og vise skolen frem. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og få en snak med lærere og ledelse. Umiddelbart herefter er der indskrivning, og inden udgangen af oktober optages de nye elever, så man er sikret en plads til skolestart til august.

Ved optagelse på skolen udfyldes et oplysningsskema med relevante informationer om eleven, og der opkræves et indmeldelsesgebyr på 1.200,- kr.

Hvis I har spørgsmål eller ønsker at besøge skolen, er I velkomne til at kontakte skolens kontor på tlf. 62 21 03 84 eller viceskoleleder Jens Haugstrup-Andersen på mail jens@haahrs.dk.