10. årgang på Haahrs Skole består af elever som har afsluttet 9. klasse på mange forskellige skoler. Derfor vælger vi at bruge tid på samtaler med alle elever og fællesarrangementer inden sommerferien. Umiddelbart inden skolestart arrangerer vi en introtur med overnatning – som oftest går turen til Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Her vil du hurtigt lære dine nye klassekammerater og lærere godt at kende.

Gallafest

Struktur/rammer

Obligatoriske fag

Dansk, engelsk og matematik. Derudover forventer vi, at alle deltager i tysk og fysik/kemi.

Undervisning og prøver

Generelt undervises der på et gymnasieforberedende niveau, og undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau. Vi forventer, at alle elever afslutter året med FAU.

Ugeskemaet vil indeholde 4 dage med undervisning i de obligatoriske fag og én dag, som er friholdt sammenhængende undervisning i faget ”Tema”.

Faget tema er et selvstændigt fag. Her kombinerer vi skolefag som fx samfundsfag, sprog, matematik og historie med projektarbejde ud fra en kreativ og innovativ undervisningsform.

Vi har blandt andet arbejdet med følgende projekter:

  • Kunstuge
  • Iværksætterprojekt i samarbejde med HHX og HG
  • Projekt omhandlende personlig udvikling og økonomistyring med Nordea
  • Ung i udlandet