Hvad koster det at gå på Haahrs Skole

Skolepengene inkluderer bøger, hæfter og materialer, men ikke lejrskole og transportudgifter i forbindelse med ekskursioner m.v. For søskende betales fulde skolepenge for 1. og 2. barn. For øvrige børn betales 969 kr. pr. måned uanset klassetrin. Juli er betalingsfri.

Børnehaveklasse
1154
kr. per måned
1. – 4. klasse
1436
kr. per måned
5. – 7. klasse
1474
kr. per måned
8. – 9. klasse
1513
kr. per måned
10. klasse
1669
kr. per måned

Priser opdateret pr. 20/6-2019

Det er gratis at få sine børn skrevet op på ventelisten. I betaler så et indskrivningsgebyr på 1200 kr., når I siger ja tak til en tilbudt plads.

Generelt gælder det for alle klassetrin, at en eventuel udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.


I SFO betaler I for den del, I har brug for. Prisen for SFO´en stiger, jo flere timer jeres barn kommer her (juli er betalingsfri). I kan vælge:

Morgenmodul
06:30-08:00
505
kr. per måned
Eftermiddagsmodul
Indtil kl. 15
900
kr. per måned
Eftermiddagsmodul
Indtil kl. 16
1000
kr. per måned
Eftermiddagsmodul
Indtil kl. 17
1080
kr. per måned

For 4. og 5. årgang tilbyder vi, at børnene kan tilmeldes ét af modulerne 3 af ugens 5 dage. Disse 3 dage er valgfrie i forhold til placering. Prisen herfor er:

SFO 3 dage om ugen                                 620 kr./måned.

Hvis jeres behov for SFO varierer, kan I altid supplere med et klippekort. Et kort med 10 ekstra timer koster 450 kroner og giver jer derfor mulighed for at lade jeres barn blive i SFO´en en time mere 10 gange.

Udmeldelse af SFO skal ske senest den 15. i måneden før.


Fripladstilskud til skole og SFO

Haahrs Skole får hvert år et mindre beløb fra staten til tilskud til elever, hvis forældre ellers ikke ville have mulighed for at betale for skolen.

I kan få tilskud både til SFO´en og skolen og får tilskuddet for et år ad gangen.

For at få tilskud i skoleåret 2019-20 må jeres årlige husstandsindkomst i 2018 højst have været:

349.096 kr., hvis I har 1 hjemmeboende barn under 18 år.
363.271 kr., hvis I har 2 hjemmeboende børn under 18 år.
377.451 kr., hvis I har 3 hjemmeboende børn under 18 år.

Der skal søges om fripladstilskud senest den 1/9/2019, skema skal sendes til eller afleveres på skolens kontor.
Er man allerede forældre på Haahrs skole, kan man finde flere oplysninger samt ansøgningsskema på
Forældreintra.

Er man ny forældre, bedes man kontakte skolens kontor.


Tilskud til transport

For at kunne få tilskud til bus og togkort skal eleven have minimum 5 km uanset klassetrin.