Hvad koster det at gå på Haahrs Skole

Skolepengene inkluderer bøger, hæfter og materialer, men ikke lejrskole og transportudgifter i forbindelse med ekskursioner m.v. For søskende betales fulde skolepenge for 1. og 2. barn. For øvrige børn betales 1049kr. pr. måned uanset klassetrin. Juli er betalingsfri.

Børnehaveklasse
1250
kr. per måned
1. – 4. klasse
1554
kr. per måned
5. – 7. klasse
1595
kr. per måned
8. – 9. klasse
1637
kr. per måned
10. klasse
1806
kr. per måned

Priser gældende fra 1. august 2022 – opdateret pr. 01/08-2022

I betaler et indskrivningsgebyr på 1200 kr., når I siger ja tak til en tilbudt plads. Gebyret tilbagebetales ikke ved ændring/udmeldelse.

Eventuel udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.


I SFO kan vælges følgende moduler: (juli er betalingsfri)

Forårs-SFO
06:30-17:00
2159
kr. per måned
Morgenmodul
06:30-08:00
670
kr. per måned
Eftermiddagsmodul
Indtil kl. 15
1100
kr. per måned
Eftermiddagsmodul
Indtil kl. 16
1200
kr. per måned
Eftermiddagsmodul
Indtil kl. 17
1300
kr. per måned

For 4. og 5. årgang tilbyder vi, at børnene kan tilmeldes 3 af ugens 5 dage. Disse 3 dage er valgfrie i forhold til placering. Prisen herfor er 780 kr./måned

Hvis jeres behov for SFO varierer, kan I supplere med et klippekort. Et kort med 10 ekstra timer koster 450 kroner og giver jer mulighed for at lade jeres barn blive i SFO´en en time mere 10 gange.

Udmeldelse af SFO skal ske senest den 15. i måneden før.


Fripladstilskud

Det er muligt at søge om et mindre tilskud til betalingen af skolepenge og SFO, hvis forældrenes indtægtsgrundlag* er mindre end: 

  • kr. 377.482, – ved 1 barn 
  • kr. 392.809, – ved 2 børn 
  • kr. 408.142, – ved 3 eller flere børn 

*der tages udgangspunkt i årsopgørelsen for 2022

Det er kun de biologiske forældres indtægt, der medregnes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget.
Er forældrene skilt, separeret eller ikke har fælles forældremyndighed medregnes kun indtægten hos den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed. Hvis der er fælles forældremyndighed, medregnes kun indtægten hos den af forældrene, hvor eleven er tilmeldt folkeregistret.

Ansøgningsfristen er 1. september 2023. Ansøgninger afleveret efter denne dato kan ikke komme i betragtning.

I januar 2024 sender vi brev til alle der har ansøgt om tilskud. Af brevet fremgår det, om man er blevet bevilget tilskud eller ej. Tilskuddet modregnes i skole-/SFO-betalingen for februar, marts, april, maj og juni 2024. 

Vi kan ikke på forhånd oplyse om tilskuddets størrelse. 

Det er ikke muligt at søge om fripladstilskud vedr. Forårs SFO eller SFO-betaling for elever i 4.kl. og 5. kl.  jvf. ministerielle regler.

Vedhæftet er forældreansøgning og fordelingsnøgle for SFO og skole.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte skolens kontor.


Ulykkesforsikring

Eleverne er ikke omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring i skoletiden.


Befordring

Haahrs Skole er oprettet i skolekort-systemet hos Fynbus, hvilket giver en meget fordelagtig pris på buskort. Kortet bestilles gennemskolen. Der kan søges om tilskud, hvis barnet har mere end 5 km mellem skole og hjem.