Hvad koster det at gå på Haahrs Skole

Skolepengene inkluderer bøger, hæfter og materialer, men ikke lejrskole og transportudgifter i forbindelse med ekskursioner m.v. For søskende betales fulde skolepenge for 1. og 2. barn. For øvrige børn betales 1008 kr. pr. måned uanset klassetrin. Juli er betalingsfri.

Børnehaveklasse
1201
kr. per måned
1. – 4. klasse
1494
kr. per måned
5. – 7. klasse
1533
kr. per måned
8. – 9. klasse
1574
kr. per måned
10. klasse
1736
kr. per måned

Priser gældende fra 1. august 2021 – opdateret pr. 18/05-2021

I betaler et indskrivningsgebyr på 1200 kr., når I siger ja tak til en tilbudt plads. Gebyret tilbagebetales ikke ved ændring/udmeldelse.

Eventuel udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.


I SFO kan vælges følgende moduler: (juli er betalingsfri)

Forårs-SFO
06:30-17:00
2033
kr. per måned
Morgenmodul
06:30-08:00
536
kr. per måned
Eftermiddagsmodul
Indtil kl. 15
1020
kr. per måned
Eftermiddagsmodul
Indtil kl. 16
1122
kr. per måned
Eftermiddagsmodul
Indtil kl. 17
1224
kr. per måned

For 4. og 5. årgang tilbyder vi, at børnene kan tilmeldes 3 af ugens 5 dage. Disse 3 dage er valgfrie i forhold til placering. Prisen herfor er 734 kr./måned

Hvis jeres behov for SFO varierer, kan I supplere med et klippekort. Et kort med 10 ekstra timer koster 450 kroner og giver jer mulighed for at lade jeres barn blive i SFO´en en time mere 10 gange.

Udmeldelse af SFO skal ske senest den 15. i måneden før.


Fripladstilskud

Det er muligt at søge om at få et mindre tilskud til betalingen af skolepenge og SFO, hvis forældrenes indtægtsgrundlag er mindre end: (satser gældende for skoleåret 2021/22)

  • kr. 363.200,- ved 1 barn 
  • kr. 377.947,- ved 2 børn 
  • kr. 392.700,- ved 3 eller flere børn 

Det er kun de biologiske forældres indtægt, der medregnes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget.

Er forældrene skilt, separeret eller ikke har fælles forældremyndighed medregnes kun indtægten hos den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed. Hvis der er fælles forældremyndighed, medregnes kun indtægten hos den af forældrene, hvor eleven er tilmeldt folkeregistret.

Ansøgningsfristen er 1. september 2021. Ansøgninger afleveret efter denne dato kan ikke komme i betragtning. I januar 2022 sender vi brev til alle der har ansøgt om tilskud. Af brevet fremgår det, om man er blevet bevilget tilskud eller ej. Tilskuddet modregnes i skole-/SFO-betalingen for februar, marts, april, maj og juni 2022. 

Vi kan ikke på forhånd oplyse om tilskuddets størrelse. 

Det er ikke muligt at søge om fripladstilskud vedr. SFO-betaling for elever i 4.kl. jvf. ministerielle regler.

Har I spørgsmål  til ovenstående, er I velkomne til at kontakte skolens kontor på mail haahrs@haahrs.dk eller telefon 6221 0384.


Ulykkesforsikring

Eleverne er ikke omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring i skoletiden.


Befordring

Haahrs Skole er oprettet i skolekort-systemet hos Fynbus, hvilket giver en meget fordelagtig pris på buskort. Kortet bestilles gennemskolen. Der kan søges om tilskud, hvis barnet har mere end 5 km mellem skole og hjem.