Hvad koster det at gå på Haahrs Skole

Skolepengene inkluderer bøger, hæfter og materialer, men ikke lejrskole og transportudgifter i forbindelse med ekskursioner m.v. For søskende betales fulde skolepenge for 1. og 2. barn. For øvrige børn betales 988 kr. pr. måned uanset klassetrin. Juli er betalingsfri.

Børnehaveklasse
1177
kr. per måned
1. – 4. klasse
1465
kr. per måned
5. – 7. klasse
1503
kr. per måned
8. – 9. klasse
1543
kr. per måned
10. klasse
1702
kr. per måned

Priser opdateret pr. 21/08-2020

I betaler et indskrivningsgebyr på 1200 kr., når I siger ja tak til en tilbudt plads. Gebyret tilbagebetales ikke ved ændring/udmeldelse.

Eventuel udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.


I SFO kan vælges følgende moduler: (juli er betalingsfri)

Forårs-SFO
06:30-17:00
1899
kr. per måned
Morgenmodul
06:30-08:00
525
kr. per måned
Eftermiddagsmodul
Indtil kl. 15
1000
kr. per måned
Eftermiddagsmodul
Indtil kl. 16
1100
kr. per måned
Eftermiddagsmodul
Indtil kl. 17
1200
kr. per måned

For 4. og 5. årgang tilbyder vi, at børnene kan tilmeldes 3 af ugens 5 dage. Disse 3 dage er valgfrie i forhold til placering. Prisen herfor er 720 kr./måned

Hvis jeres behov for SFO varierer, kan I supplere med et klippekort. Et kort med 10 ekstra timer koster 450 kroner og giver jer mulighed for at lade jeres barn blive i SFO´en en time mere 10 gange.

Udmeldelse af SFO skal ske senest den 15. i måneden før.


Særligt fripladstilskud til forældre til elever fra 0.-10. kl. som er økonomisk ramt på grund af COVID-19

På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre til elever fra 0.-10. kl., som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021.

COVID-19 fripladstilskud kan søges til:

  • elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19
  • elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge.

Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen.

Ansøgningsskema og vejledning findes nedenfor eller kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor hverdage mellem 7.30-14.00.

Ansøgningsskema kan downloades på dette link.

Ansøgningen sendes via mail til haahrs@haahrs.dk


Fripladstilskud til skole og SFO

Haahrs Skole får hvert år et mindre beløb fra staten til tilskud til skole- og SFObetaling. Tilskuddet er for et år ad gangen.

For at få tilskud i skoleåret 2020/21 må jeres årlige husstandsindkomst i 2019 højst have været:

356.078 kr., hvis I har 1 hjemmeboende barn under 18 år.
370.536 kr., hvis I har 2 hjemmeboende børn under 18 år.
385.000 kr., hvis I har 3 hjemmeboende børn under 18 år.

Der skal søges om fripladstilskud senest den 1/9/2020, skema skal sendes til eller afleveres på skolens kontor.

Ansøgningsskema sendes ud på forældreintra hvert år ved skoleårets start.

Evt. fripladstilskud modregnes i skole- og eller SFO betalingen fra februar-juni 2021.


Ulykkesforsikring

Eleverne er ikke omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring i skoletiden.


Tilskud til transport

For at kunne få tilskud til bus- og togkort skal eleven have minimum 5 km mellem skole og hjem – uanset klassetrin.

Kopi af kort, betalingsudskrift eller anden dokumentation skal afleveres på skolens kontor ved ansøgning og senest sidste skoledag.