På Haahrs Skole har vi tillidsfuldt og forpligtende samarbejde, samt en tæt dialog mellem skolen og hjem. Vi

  • har etableret forældreråd på samtlige årgange
  • afholder to årlige forældremøder
  • afholder årlig tre-partssamtale
  • afholder samtaleeftermiddag hver den 1. onsdag i måneden
  • forventer, at forældrene tager aktivt del i deres barns skolegang og deltager i de arrangementer, der afvikles i løbet af skoleåret
  • har et højt informationsniveau mellem skole og hjem med bl.a. informationsskrivelser, ugeskemaer. Disse findes fortrinsvis på Forældreintra
  • udgiver nyhedsbreve fra ledelsen hvert kvartal