På Haahrs Skole har vi et tillidsfuldt, forpligtende og tæt samarbejde mellem skolen og forældrene. Vi

  • har etableret forældreråd på samtlige årgange
  • afholder to årlige forældremøder
  • forventer, at forældrene tager aktivt del i deres barns skolegang og deltager i de mange arrangementer, som afvikles i løbet af skoleåret
  • har et højt informationsniveau mellem skole og hjem med informationsskrivelser o. lign, som I finder på Forældreintra
  • sender kvartalsvise nyhedsbreve fra ledelsen