Vi vægter engagement, trivsel og faglighed højt på Haahrs Skole – såvel i skoledelen som i SFO:

 • I SFO møder børnene engagerede voksne, som sørger for at skabe trygge rammer for den frie tid i skolen. Rammer som giver plads og tid til at børnene kan lege, knytte kontakter og skabe relationer på tværs af klasser og årgange.
 • Vi skaber plads til fordybelse og eksperimenter samt giver mulighed for udfoldelse – såvel inde som ude.
 • Vi udbyder varierede aktiviteter, som tager afsæt i børnenes alsidige udvikling. Aktiviteter som børnene kan vælge at deltage i.
 • Vi møder børnene med naturlig anerkendelse og nærvær.
 • På Haahrs Skole vægter vi samarbejde på tværs af skolen højt.

 • Børnene er årgangsopdelte.
 • Årgangene har hver deres sfo-lokaler, hvor de har fast base med faste voksne.
 • 4. og 5. årgang har fælles lokale, som benævnes klubben.
 • Der er fælles udbud af aktiviteter, som børnene kan deltage i på tværs af årgange.
 • SFO er mobiltelefon- og I-pad/computer-fri. Vi prioriterer nærværet og den direkte kontakt med hinanden.


Ved skoledagens ophør møder en af de voksne tilknyttet årgangen ind i klassen, hvor der er tid til overlevering fra lærer til SFO-medarbejder. Børnene krydser ind i Tabulex og informeres om dagens aktivitetsmuligheder. Børnene opfordres til at tage en bid mad fra madpakken. Herefter tilstræber vi, at børnene får tid til leg og samvær udendørs, inden dagens øvrige aktiviteter påbegyndes.

Vi har flere faste aktiviteter, blandt andet:

 • sløjdværksted
 • løbeklub
 • aktiviteter i gymnastiksal
 • aktiviteter i Badmintonhallen
 • aktiviteter på boldbanen
 • kreativt værksted
 • rollespil


Ud over de faste aktiviteter har vi et varieret udbud af øvrige aktiviteter. Som oftest ønsker mange børn at være udendørs, hvor der er god plads til leg, opfindsomhed, større udfoldelser og aktiviteter.

Vi tilbyder desuden en række interessefag, som børnene har mulighed for at tilmelde sig (undtaget dog 0. årgang)

Af fag der er udbudt kan nævnes: tekstilværksted, smykkeværksted, Naturama, yoga, drama (se endvidere under interessefag)

Hver dag klokken ca. 15.15 tilbyder vi eftermiddagsmad. Eftermiddagsmaden består af rugbrød med pålæg samt frugt/grønt.