Herunder ses den seneste tilsynserklæring, udarbejdet af den forældrevalgte tilsynsførende.


Tilsynserklæring for Haahrs Skole

Skolens navn og skolekode: Haahrs Skole

skolekode: 479 013

Navn på den tilsynsførende: Ove Eskildsen
Datoer for tilsynsbesøg: d. 19. maj, d. 14. september, d. 26. oktober i 2017 og i 2018 12. januar og d. 3. marts.

Siden jeg blev valgt til tilsynsførende ved sidste års generalforsamling har jeg været på besøg på skolen 5 skoledage, henholdsvis d. 19. maj, d. 14. september, d. 26. oktober i 2017 og d. 2. marts 2018. Jeg har overværet undervisningen i 18 klasser.

Dansk 2.b – nuværende 3b., dansk 2.a, dansk 2.b, dansk i 3.b, dansk 5.b, dansk i 6.a, dansk 7.a og dansk 9.b.

 4.b matematik, matematik 7.b

Engelsk i 6.b, engelsk 9.a tysk7.b, 9.b tysk

8.b biologi, 8.b. Fysik/kemi, Fysik/kemi 10.b

4 årg. håndværk og design – både i tekstil og træ

Musik i 4.a

Jeg har overværet 17 læreres undervisning

Jeg har overværet mange dansktimer og det er spændende at følge udviklingen af danskundervisningen op igennem årgangene. Det er meget imponerende at se, hvordan undervisningen i de yngste klasser finder sted. Hvordan de klør på med at skrive historier, selv om de ikke har helt styr på retstavningen. Jeg har gemt et har eksempler på børnestavning fx tisjørt, æneli, håmmer. Eleverne har meget at fortælle i deres historier og de har meget lyst, frimodighed og glæde ved at formulere sig skriftligt. De lader sig heldigvis ikke begrænse af at skulle stave korrekt.  Senere i de efterfølgende årgange får de mere styr på stavningen, eksempelvis i 6.a, hvor der blev arbejdet med nutids-r, men deres lyst til at formulere sig har ikke taget skade af stram staveregulering. I 9.b klasse oplevede jeg således at skrivelysten fortsatte over skrivning af essays.

I matematiktimerne i en 7. klasse har jeg oplevet procentregning, som blev mestret med forskellige udregningstilgange. I 4. klasse arbejdede eleverne med aritmetik blandt andet med brug af Ipad.

Jeg har desuden overværet både tysk- og engelskundervisning. Også her synes eleverne at udtrykke glæde ved fagene. Især var energien og motivationen stor i engelsk i 9.a, da klassen senere skulle på lejrskole i Dublin. I en tysk time blev jeg belært om, at det jeg troede var et hæderkronet dansk slikfabrikat HARIBO, i virkeligheden stammer fra Tyskland. HARIBO-navnet kommer af personens navn og hjemby: Hans Riegel fra Bonn. Ja, man bliver klogere, når man deltager i undervisning. Den lidt mere almindelige træning i for af grammatik blev gennemgået i 7. kl. – durch, für, gegen, ohne, um – osv.

I 8.klasse i biologi arbejdede klassen med forskellige tværfaglige projekter, hvor fordele og ulemper ved elbiler blev drøftet og medicins både positive og negative konsekvenser.

I fysik/kemi i 8. klasse eksperimenterede klassen med små forsøg omkring rent vand i fremtiden. I 10. klasse blev der gennem forsøgsopstillinger målt sukkerindhold i sodavand/cola.

I håndværk og design deltog eleverne i små værkstedsopstillinger for at lære de grundlæggende teknikker både indenfor træbearbejdning og det tekstile. De grundlæggende teknikker skal så efterfølgende anvendes i det mere selvstændige og udfordrende designarbejde.

Musikundervisningen har jeg også deltaget i og mit indtryk er, at børnene også her er glade for faget, hvor de øvede sange til forårskoncerten.

Generelt kan jeg sige om undervisningen på Haahrs Skole, at der er et godt læringsklima, som bygger på den gode relation mellem lærer og elever. Eleverne, både piger og drenge, bliver hørt, hvilket er væsentligt for også den demokratiske dannelse. Der er desuden en fin balance mellem det at eleverne bliver hørt og arbejdsroen i timerne. Undervisningen bliver systematisk opbygget i en progression, som giver mening for eleverne og for læringen.

Undervisningen og samtalesproget foregår på dansk, selvfølgelig undtagen i sprogundervisningen.

Det er en god omgangstone blandt elever og lærere på skolen og det faglige niveau står mål med undervisningen i den danske folkeskole.

Jeg har foruden tilsynet med undervisningen haft samtale med Michael Graugaard om blandt vigtigheden af digital dannelse, som siden vi talte om problematikken har fået endnu større aktualitet.

Ove Eskildsen

Certificeret tilsynsførende