Herunder ses den seneste tilsynserklæring, udarbejdet af den forældrevalgte tilsynsførende.

Åbn tilsynserklæringen for Haahrs Skole: