På Haahrs Skole arbejder vi ud fra værdierne engagement, trivsel og faglighed.

Engagement

På Haahrs Skole vil du møde:

 • lærere og pædagoger som brænder for eleverne, deres fag og Haahrs Skole
 • nysgerrighed som drivkraft for læring og udvikling
 • en forventning om, at eleverne gør sig umage og deltager aktivt i undervisningen og skolens aktiviteter
 • et forpligtende fællesskab omkring skolens daglige virke, traditioner og udvikling
 • en forventning om, at forældre støtter op om skolens arbejde og klassens projekter

Trivsel

På Haahrs Skole vil du møde:

 • en kontinuerlig og målrettet indsats for at opnå trivsel for alle elever og medarbejdere
 • medarbejdere, som er opmærksomme på og interesserer sig for den enkelte elevs og klassens trivsel
 • medarbejdere, som er tydelige og synlige i kommunikationen med eleverne og deres forældre
 • elever, lærere og pædagoger, som møder hinanden med gensidig respekt
 • en forventning om, at forældre deltager aktivt og åbent omkring elevernes trivsel

Faglighed

På Haahrs Skole vil du møde:

 • en målrettet indsats på skolens kerneydelse – undervisning af høj kvalitet
 • fagligt dygtige og velforberedte medarbejdere, der har ambitioner og forventninger til eleverne og hinanden
 • et trygt og inspirerende læringsmiljø med fokus på faglig fordybelse, refleksion og dannelse
 • en undervisning der ruster den enkelte elev bedst muligt til valg af ungdomsuddannelse
 • en forventning om, at forældre deltager aktivt i elevernes faglige udvikling

På Haahrs Skole vægter og prioriterer vi trivsel meget højt. For at understøtte trivslen på skolen har vi:

 • Trivselsundervisning på 0. – 4. årgang med 1 lektion ugentligt
 • To ansatte i hver 0. klasse i stedet for én
 • Venskabsordning etableres mellem 0. årgang og 4. årgang
 • Legepatrulje 2 dage om ugen
 • Uddannet AKT-ressourcelærer, som kan tilknyttes enkeltelever og klasser

Herudover har vi en række aktiviteter, der skal fastholde elevernes trivsel:

 • Dramaundervisning på 5. årgang, hvor vi arbejder med elevernes sociale kompetencer
 • Lejrskole på samtlige årgange
 • Elevråd for såvel de ældste som de yngste elever
 • Månedlige samtaleeftermiddage
 • Løbende renovering og vedligeholdelse af vore fag- og klasselokaler, traditioner som skolefest, julestykke, luciaoptog, musical, forårskoncert
 • 2 klasselærere på hver klasse

For at understøtte fagligheden har vi bl.a.:

 • Engelsk fra 0. årgang
 • Elevernes kommende klasselærere med i en del timer allerede fra 0. årgang
 • Tysk fra 5. årgang med 2 ugentlige lektioner
 • Fransk som muligt 3. fremmedsprog fra 7. årgang
 • Mulighed for at vælge mellem en række interessefag på 1.-10. årgang
 • Velkvalificerede lærere og pædagoger som har kompetencer inden for de fag, de underviser i