På Haahrs Skole arbejder vi ud fra værdierne engagement, trivsel og faglighed.

På Haahrs Skole vil du møde:

  • lærere og pædagoger som brænder for eleverne, deres fag og Haahrs Skole
  • nysgerrighed som drivkraft for læring og udvikling
  • en forventning om, at eleverne gør sig umage og deltager aktivt i undervisningen og skolens aktiviteter
  • et forpligtende fællesskab omkring skolens daglige virke, traditioner og udvikling
  • en forventning om, at forældre støtter op om skolens arbejde og klassens projekter