På Haahrs Skole arbejder vi ud fra værdierne engagement, trivsel og faglighed.

På Haahrs Skole vil du møde:

 • lærere og pædagoger som brænder for eleverne, deres fag og Haahrs Skole
 • nysgerrighed som drivkraft for læring og udvikling
 • en forventning om, at eleverne gør sig umage og deltager aktivt i undervisningen og skolens aktiviteter
 • et forpligtende fællesskab omkring skolens daglige virke, traditioner og udvikling
 • en forventning om, at forældre støtter op om skolens arbejde og klassens projekter

På Haahrs Skole vægter og prioriterer vi trivsel meget højt. For at understøtte trivslen på skolen har vi:

 • Trivselsundervisning på 0. – 4. årgang med 1 lektion ugentligt
 • To ansatte i hver 0. klasse i stedet for én
 • Venskabsordning etableres mellem 0. årgang og 4. årgang
 • Legepatrulje 2 dage om ugen
 • Uddannet AKT-ressourcelærer, som kan tilknyttes enkeltelever og klasser

Herudover har vi en række aktiviteter, der skal fastholde elevernes trivsel:

 • Dramaundervisning på 5. årgang, hvor vi arbejder med elevernes sociale kompetencer
 • Lejrskole på samtlige årgange
 • Elevråd for såvel de ældste som de yngste elever
 • Månedlige samtaleeftermiddage
 • Løbende renovering og vedligeholdelse af vore fag- og klasselokaler, traditioner som skolefest, julestykke, luciaoptog, musical, forårskoncert
 • 2 klasselærere på hver klasse