På Haahrs Skole er eleverne hvert år på lejrskole (0. – 7. årgang) og studieture (8. – 10. årgang). Som udgangspunkt afvikles disse for hele årgangen og med deltagelse af klassens klasselærere.

Formålet med lejrskoleforløb/studieture er, at:

  • udvikle den enkelte elevs faglige, sociale og personlige kompetencer
  • skabe bedre muligheder for inddragelse af andre undervisnings-, arbejds- og samværsformer end normalt muligt i skolens hverdag
  • styrke fællesskabsfølelsen og det sociale klima i klassen og på årgangen

Afholdelse af årlige lejrskoler/studieture anses som et yderst værdifuldt element i skolegangen på Haahrs Skole og er en obligatorisk del af undervisningen.

Læs mere om studieturen i 10. klasse på siderne om vores 10.-klasse-tilbud.