Regler for brug af mobiler, computere og sociale medier på Haahrs Skole

Gældende fra skoleåret 2024-2025


Mobiltelefoner må medbringes i skolen – på eget ansvar. Eleverne i B-afdelingen forventes at medbringe en bærbar computer hver dag. Computeren indgår som et arbejdsredskab i den daglige undervisning. I B-afdelingen stiller skolen et aflåseligt skab til rådighed for opbevaring af elevernes computere og andre værdigenstande.

For at sikre koncentration og fokus på undervisningen og for at understøtte det sociale samvær har skolen nogle enkle regler for elevernes brug af mobiler, computere og sociale medier i skoletiden.

 

  1. I A-afdelingen holdes mobiltelefoner slukkede eller på lydløs i løbet af skoletiden, medmindre andet er aftalt med læreren
  2. På 5., 6., 7., 8., 9. og 10. årgang lægges mobilen i mobilkassen ved skolestart og udleveres igen efter sidste lektion
  3. Diverse sociale medier lukkes på computeren og genoptages ikke før frikvarteret
  4. I nogle tilfælde skal mobil eller sociale medier bruges i undervisningen – dette giver læreren besked om
  5. Computerskærme er lukket ned ind til læreren giver besked om andet
  6. Alle regler gælder også når man har time udenfor klassen. F.eks. ved gruppearbejde
  7. I SFO forbliver mobiltelefonen i tasken medmindre andet er aftalt med SFO-personalet
  8. Ingen mobiler i omklædningsrum (afleveres til idrætslæreren eller efterlades i laptop-skabet)

 

Vi opfordrer til, at forældre lader deres mobiltelefon holde pause, alt imens de henter deres barn i SFO.

 

Personalet ønsker at fremstå som et godt eksempel for eleverne. Derfor opbevares mobilen i taske i undervisningstiden og i frikvartererne, når man færdes blandt eleverne.