En god skolegang er bl.a. karakteriseret ved, at den enkelte elev udfordres såvel fagligt som personligt med udgangspunkt i fællesskabet i skolen. Fundamentet for et godt skoleforløb er også, at eleven trives i dagligdagen.

Fremtidens samfund stiller store krav til det udbytte, eleverne skal have opnået af deres skolegang.

I globaliseringens tidsalder er konkurrencen skærpet såvel på nationalt som internationalt plan. Der er hårdt brug for unge mennesker, der ikke blot er fagligt dygtige, men også er i besiddelse af store sociale og personlige kompetencer.

For at få fordybelse og sammenhæng til at indgå i en travl skolehverdag med mange forskellige fag på skemaet, omlægger vi flere gange om året dage eller hele uger til skemafri perioder.

Her organiserer vi undervisningen, så eleverne kan arbejde på tværs af klasser og årgange eller i mindre hold, ligesom vi kan tage udgangspunkt i et bestemt fag eller tema i en længere periode.

Det giver eleverne mere tid til fordybelse og en mere projektorienteret undervisning, hvor eleverne under lærernes vejledning og rådgivning arbejder mere selvstændigt med vedkommende og udfordrende stof.

Vi har tidligere arbejdet med emner som menneskerettigheder og innovation.