Som udgangspunkt følger vi på Haahrs Skole Svendborg Kommunes ferieplan. I særlige tilfælde, hvor det giver bedre mening, kan vi dog afvige herfra.

SFO holder ferielukket i ugerne 28, 29 og 30.


Ferieplan 2021/2022

De nævnte dage er inklusive.

Sommerferie
(lørdag 26. juni 2021) – søndag 8. august 2021

Efterårsferie
lørdag 16. oktober 2021- søndag 24. oktober 2021

Juleferie
onsdag 22. december 2021 – tirsdag 4. januar 2022

Vinterferie
lørdag 12. februar 2022 – søndag 20. februar 2022

Påskeferie
lørdag 9. april 2022 – mandag 18. april 2022

St. Bededag
fredag 13. maj 2022 – søndag 15. maj 2022

Kr. Himmelfartsferie
torsdag 26. maj 2022 – søndag 29. maj 2022

Pinseferie
lørdag 4. juni 2022 – mandag 6. juni 2022

Sommerferie
lørdag 25. juni 2022 – søndag 7. august 2022


Ferieplan 2022/2023

De nævnte dage er inklusive.

Sommerferie
(lørdag 25. juni 2022) – søndag 7. august 2022

Efterårsferie
lørdag 15. oktober 2022 – øndag 23. oktober 2022

Juleferie
torsdag 22. december 2022 – tirsdag 3. januar 2023

Vinterferie
lørdag 11. februar 2023 – søndag 19. februar 2023

Påskeferie
lørdag 1. april 2023 – mandag 10. april 2023

St. Bededag
fredag 5. maj 2023 – søndag 7. maj 2023

Kr. Himmelfartsferie
torsdag 18. maj 2023 – søndag 21. maj 2023

Pinseferie
lørdag 27. maj 2023 – mandag 29. maj 2023

Grundlovsferie
mandag 5. juni 2023 – mandag 5. juni 2023

Sommerferie
lørdag 24. juni 2023 –   


Da Undervisningsministeriets prøveplan først udsendes i løbet af det pågældende skoleår, tages der forbehold for eventuelle skriftlige prøver fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

De nævnte dage er inklusive.

Hertil kommer de lørdag og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående.