Som udgangspunkt følger vi på Haahrs Skole Svendborg Kommunes ferieplan. I særlige tilfælde, hvor det giver bedre mening, kan vi dog afvige herfra.

SFO holder ferielukket i ugerne 28, 29 og 30 samt i skolens juleferie.


Ferieplan 2023/2024

De nævnte dage er inklusive.


Sommerferie
(lørdag 24. juni 2023) – fredag 11. august 2023

Efterårsferie
lørdag 14. oktober 2023 – søndag 22. oktober 2023

Juleferie
torsdag 21. december 2023 – onsdag 3. januar 2024

Vinterferie
lørdag 10. februar 2024 – søndag 18. februar 2024

Påskeferie
lørdag 23. marts 2024 – mandag 1. april 2024

Kr. Himmelfartsferie
torsdag 9. maj 2024 – søndag 12. maj 2024

Pinseferie
lørdag 18. maj 2024 – mandag 20. maj 2024

Grundlovsferie
onsdag 5. juni 2024 – onsdag 5. juni 2024

Sommerferie
lørdag 29. juni 2024 –


Ferieplan 2024/2025

De nævnte dage er inklusive.

Sommerferie
(lørdag 29. juni 2024) – søndag 11. august 2024

Efterårsferie
lørdag 12. oktober 2024 – søndag 20. oktober 2024

Juleferie
lørdag 21. december 2024 – søndag 5. januar 2025

Vinterferie
lørdag 8. februar 2025 – søndag 16. februar 2025

Påskeferie
lørdag 12. april 2025 – mandag 21. april 2025

St. Bededag
fredag 16. maj 2025 – søndag 18. maj 2025

Kr. Himmelfartsferie
torsdag 29. maj 2025 – søndag 1. juni 2025

Grundlovsferie
OBS – Skoledag

Pinseferie
lørdag 7. juni 2025 – mandag 9. juni 2025

Sommerferie
lørdag 28. juni 2025 –


De nævnte dage er inklusive.

Da Undervisningsministeriets prøveplan først udsendes i løbet af det pågældende skoleår, tages der forbehold for eventuelle skriftlige prøver fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

Hertil kommer de lørdag og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående.