I begyndelsen af 1. klasse tilbyder vi et ‘læseløft’ til de elever, som har brug for det. På den måde sikrer vi, at de får en positiv start på at gå i skole og forebygger, at de får brug for mere hjælp på et senere tidspunkt.

Vi har hele tiden fokus på, om eleverne har ekstra behov for støtte og har derfor oprettet støttecentret Oasen.

Her kan eleverne få mere hjælp, navnligt i dansk og matematik.

Læse- og matematikværkstedets tilbud til den enkelte elev gives efter konkret vurdering af elevens vanskeligheder – eventuelt på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering.

Undervisningen og øvrige støtteforanstaltninger, specielt tilrettelagt for den enkelte elev, kan foregå såvel i som udenfor klassen. Vi justerer metoder og materialer løbende.

Hvis flere elever har svært ved det samme, kan vi lave et samlet tilbud til dem.

Vi tager løbende pædagogiske prøver på enkeltelever og på hele klasser samt følger elevernes udvikling i læsning, stav- ning og matematik.

Elever fra hjem, hvor der tales andet sprog end dansk, kan tilbydes undervisning i dansk som andetsprog. Denne undervisning omfatter tillige støtte i tilegnelse af dansk kultur og danske begreber i bredere betydning.