Såfremt I ønsker jeres barn skrevet op til at gå på Haahrs Skole, bedes I udfylde nedenstående blanket. I vil modtage en bekræftelse herpå. For at kunne indsende blanketten skal I godkende at have læst Haahrs skoles  Privatlivspolitik

I er også altid velkomne til at kontakte skolens kontor på 62 21 03 84 for opskrivning og/eller information.

I det øjeblik vi ser en mulighed for at tilbyde jer en plads på skolen, kontakter vi jer med henblik på et møde. Forud for mødet beder vi jer sende jeres barns elevplan.

Efter mødet har både I og vi mulighed for at vurdere, om det er en god ide, at netop jeres barn begynder på Haahrs Skole.

9 + 0 =

Opskrivning til 10. klasse

I bedes aflevere en blanket for at få jeres barn meldt ind i 10. årgang på Haahrs Skole.

Læs vore privatlivspolitik og brug ovenstående blanket.

HUSK: Selv hvis jeres barn har gået på Haahrs Skole i alle de mindre klasser, skal barnet stadig indskrives særskilt i 10. klasse.

Jeres barn har selvfølgelig fortrinsret til at komme i 10. klasse, hvis barnet allerede går på Haahrs Skole. I har også fortrinsret, hvis I i forvejen har andre børn på skolen. Herefter går pladserne til dem, der først er skrevet op. Dog tager vi hensyn til en ligelig fordeling af piger og drenge.

Når jeres barn er optaget, betaler I 1200 kroner i indmeldelsesgebyr.

I løbet af foråret holder vi individuelle samtaler med de nye elever. Her afstemmer vi forventninger til 10. klasse og sætter mål for året sammen med lærerne i 10. klasse. Vi finder også ud af, hvor jeres barn har sine stærke og svage sider, så vi kan gøre vores til, at jeres barn får mest ud af det kommende skoleår.


Generelt gælder det for alle klassetrin, at en eventuel udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.