Vi beder jer læse Haahrs Skoles  Privatlivspolitik

Det er gratis at stå på skolens venteliste.

I er også altid velkomne til at kontakte skolens kontor på 62 21 03 84 for nærmere information.

I det øjeblik vi ser en mulighed for at kunne tilbyde jer en plads på skolen, kontakter vi jer med henblik på et møde. Forud for mødet beder vi jer sende jeres barns elevplan.

Efter mødet har både I og vi mulighed for at vurdere, om det er en god ide, at netop jeres barn begynder på Haahrs Skole.


0. årgang optages i efteråret 2 år før skolestart

10. årgang optages i efteråret 1 år før skolestart (elever som allerede går på skolen, har fortrinsret)


Opskrevne på venteliste til de respektive årgange inviteres forud for indskrivningen til et informationsmøde.

Ved optag af elever prioriteres følgende:

  • fortrinsret til søskende
  • dato for opskrivning på venteliste
  • så ligelig fordeling af piger og drenge i klasserne som muligt