På Haahrs Skole varetages uddannelses- og erhvervsvejledningen af UU Sydfyn, som er et vejledningscenter for alle unge op til 25 år, som bor i Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø og Svendborg kommuner. UU Sydfyn har ansvaret for at vejlede om uddannelse og erhvervsvejledning til eleverne i folkeskolens 8.-9. klasse og til elever, der følger grundskolens 10. klasse.

Eleven forberedes på, hvilken ungdomsuddannelse han eller hun skal vælge ved at deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelserne – de såkaldte brobygningsforløb, praktik, individuelle og kollektive vejledningssamtaler m.v. Der udarbejdes desuden en uddannelsesplan med den unge, der videresendes til den ungdomsuddannelse, den unge ønsker at påbegynde.


Sundhedsplejerske  

Karen Cortsen-Møller er sundhedsplejerske på Haahrs Skole. Eleverne kommer i løbet af deres skoleforløb flere gange på besøg hos sundhedsplejersken, hvor de får vejledning og råd om krop og sundhed.

Karen Cortsen-Møller kan findes på:

  • Haahrs Skole de fleste torsdage
  • intras beskedsystem
  • telefon 30 17 46 57 mellem kl. 8:00 – 9:00
  • sundhedstjenestens hovedkontor på telefon 62 23 40 70 mellem kl. 08.00 – 13.00