På Haahrs Skole varetages vejledningen af UU Sydfyn, som er et vejledningscenter for alle unge op til 25 år, som bor i Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø og Svendborg kommuner. UU Sydfyn har ansvaret for at vejlede om uddannelse og erhvervsvejledning til eleverne i folkeskolens 8.-9. klasse og til elever, der følger grundskolens 10. klasse.

Eleven forberedes på, hvilken ungdomsuddannelse han eller hun skal vælge ved at deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelserne, brobygningsforløb, praktik, individuelle og kollektive vejledningssamtaler m.v. Der udarbejdes desuden en uddannelsesplan med den unge, der videresendes til den ungdomsuddannelse, den unge vil påbegynde.


 
Sundhedsplejerske
 
Karen Cortsen-Møller er sundhedsplejerske på Haahrs Skole.
 
Eleverne kommer løbende på besøg hos sundhedsplejersken, hvor de får vejledning og råd om krop og sundhed.
Karen Cortsen-Møller kan findes på:
  • Haahrs Skole om torsdagen (fortrinsvis)
  • intras beskedsystem
  • telefon 30 17 46 57 imellem kl. 8:00 – 9:00
  • sundhedstjenestens hovedkontor, på telefon 62 23 40 70 imellem kl. 08.00 – 13.00