På Haahrs Skole varetages uddannelses- og erhvervsvejledningen af UU Sydfyn, som er et vejledningscenter for alle unge op til 25 år, som bor i Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø og Svendborg kommuner. UU Sydfyn har ansvaret for at vejlede om uddannelse og erhvervsvejledning til eleverne i folkeskolens 8.-9. klasse og til elever, der følger grundskolens 10. klasse.

Eleven forberedes på, hvilken ungdomsuddannelse han eller hun skal vælge ved at deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelserne – de såkaldte brobygningsforløb, praktik, individuelle og kollektive vejledningssamtaler m.v. Der udarbejdes desuden en uddannelsesplan med den unge, der videresendes til den ungdomsuddannelse, den unge ønsker at påbegynde.


Sundhedsplejersker  

Louise, Mette og Vibeke er sundhedsplejersker på Haahrs Skole. Eleverne kommer i løbet af deres skoleforløb flere gange på besøg hos sundhedsplejersken, hvor de får vejledning og råd om krop og sundhed.

0. – 3. Årgang
Louise Mirsbach Knudsen
Telefon: 21 37 83 70 mellem kl. 8:00 – 9:00

4. – 6. Årgang
Mette Møller Arndrup
Telefon: 23 25 77 93 mellem kl. 8:00 – 9:00


7. – 10. Årgang
Vibeke Storm Vollerup
Telefon: 23 44 04 80 mellem kl. 8:00 – 9:00

Sundhedsplejeskerne kan findes på:

  • Haahrs Skole de fleste torsdage
  • intras beskedsystem
  • sundhedstjenestens hovedkontor på telefon 62 23 40 70 mellem kl. 08.00 – 13.00